Giải bài 4 trang 16 sách bài tập Lịch sử 6- Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hình ảnh dưới đây, hãy đặt các câu hỏi về những điều mà em muốn biết liên quan đến đời sống của người nguyên thuỷ (Gợi ý: Người nguyên thuỷ làm thế nào để tạo ra lửa? Họ dùng lửa để làm gì?,...). 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Quan sát hình ảnh và dựa vào nội dung vào mục II SGK trang 23 và 24

- Có thể đặt câu hỏi theo công thức 5W+1H: tức là What (cái gì), Where (Ở đâu), When (Khi nào), Why (tại sao), Who (ai) , How(làm thế nào)

Lời giải chi tiết

Đặt câu hỏi:

Ai là người lo các công việc nặng nhọc?

Người nguyên thủy dùng cái gì để săn bắt các loại thú lớn?

Người nguyên thủy tìm kiếm nguồn thức ăn ở đâu?

Người nguyên thủy chế tạo các công cụ lao động bằng cái gì?

Tại sao người nguyên thủy lại phải chế tạo công cụ lao động?

Làm thế nào người nguyên thủy phát hiện ra được ngũ cốc, cây quả có thể trồng được?

Người nguyên thủy dùng lửa làm cái gì?

Tại sao người nguyên thủy có thể phát triển và dần sống theo hình thức định cư?

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài