Chương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậu - SBT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 40 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trên hình 12.1 trong SGK có các vệt sao băng, hãy tìm hiểu và cho biết hiện tượng này xảy ra ở tầng khí quyển nào? Giải thích vì sao trong khí quyển Trái Đất lại có hiện tượng sao băng?

Xem lời giải

Bài 2 trang 40 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Các ý trong bảng dưới đây nói về lớp vỏ khí của Trái Đất. Hãy ghi chữ Đ và ô trống trước ý đúng và ghi chữ S vào ô trống trước ý sai:

Xem lời giải

Bài 3 trang 41 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 12.1 em hãy hoàn thành bài tập sau: 1. Ghi tên các khối khí: 2. Biết rằng các khối khí luôn chuyển động. Em hãy cho biết ở khu vực Bắc Mỹ thường chịu ảnh hưởng của những khối khí nào?

Xem lời giải

Bài 4 trang 42 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

1. Thiết bị dưới đây thể hiện trị số khí áp bao nhiêu? Là khí áp cao hay thấp? 2. Biết tằng khí áp thay đổi tỉ lệ nghịch với nhiệt độ và độ cao, em hãy điền chữ "tăng" và "giảm" vào các ô cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 5 trang 43 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

1. Hãy nối từng ý ở cột A với các ý ở cột B, C sao cho phù hợp. 2. Dựa vào hình 12.3, em hãy cho biết hướng của các loại gió chính trên Trái Đất ở hai bán cầu.

Xem lời giải

Bài 1 trang 44 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước ý đúng. 1. Để đo nhiệt độ không khí, người ta để nhiệt kế ở 2. Đới khí hậu nhiệt đới nằm giữa hai vĩ tuyến 3. Đới khí hậu em đã chọn để tìm hiểu trong bài 13 là ... Hãy cho biết tên loại gió thổi thường xuyên trong đới đó. 4. Sự thay đổi của nhiệt độ không khí trên bề mặt đất theo vĩ độ diễn ra như sau: 5. Vòng cực Bắc là vĩ tuyến 6. Địa điểm có tọa độ 10o46'B, 106o40'Đ nằm trong đới khí hậu 7. Hiện tượng ngày hoặc đêm dài 24 giờ chỉ có ở đới khí hậu

Xem lời giải

Bài 2 trang 45 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Cho bảng số liệu sau: 1. Dựa vào bảng 13.1, hãy tính nhiệt độ trung bình năm và tổng lượng mưa các điểm A, B, C để điền vào bảng dưới đây: 2. Dựa vào đặc điểm nhiệt độ và lượng mưa của đới khí hậu mà em đã tìm hiểu trong bài 13, hãy cho biết địa điểm nào trong bảng 13.1 thuộc đới khí hậu đó?

Xem lời giải

Bài 3 trang 45 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Nhiệt độ không khí ở sát mặt đất đo được là 28 độ C, cùng lúc đó trên bầu trời, nhiệt độ bên ngoài máy bay đo được là - 32 độ C. Cho biết máy bay đang ở độ cao bao nhiêu so với mặt đất.

Xem lời giải

Bài 4 trang 46 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy đo nhiệt độ không khí trong một ngày ở nhà em vào các thời điểm 1 giờ, 7 giờ và 19 giờ. Tính nhiệt độ không khí trung bình của ngày đó.

Xem lời giải

Bài 5 trang 46 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào bảng số liệu nhiệt độ và lượng mưa ở câu 2, hãy vẽ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của địa điểm A.

Xem lời giải

Bài 1 trang 47 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Cho biểu đồ sau: 1. Hãy nhận xét mức tăng nhiệt độ trên Trái Đất trong giai đoạn 1880 - 2010. 2. Mức tăng nhiệt độ như vậy sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta như thế nào? 3. Xu hướng tăng nhiệt độ sau năm 2010 như thế nào? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 2 trang 48 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Cho bảng số liệu về mức độ tác động của các hoạt động làm gia tăng nhiệt độ Trái Đất: a. Hãy nhận xét mức độ tác động của các hoạt động làm gia tăng nhiệt độ Trái Đất. b. Chúng ta có thể làm gì để góp phần giảm mức gia tăng nhiệt độ Trái Đất?

Xem lời giải

Bài 3 trang 48 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào bảng 14.1 trong SGK, em hãy cho biết biện pháp phòng tránh bão/lũ/hạn hán/ngập lụt/mưa đá/... (có thể chọn một thiên tai hay xảy ra ở địa phương em để làm) ở 3 giai đoạn trước, trong và sau khi xảy ra thiên tai ấy.

Xem lời giải

Bài 1 trang 49 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Cho đoạn văn sau: Đọc kĩ đoạn văn trên, trả lời các câu hỏi dưới đây: 1. Những loại gió nào ảnh hưởng đến sự phân chia mùa khí hậu ở nước ta? 2. Những tháng cuối năm, thời tiết ở miền Bắc khác thời tiết ở miền Nam như thế nào? 3. Mô tả thời tiết nước ta trong thời gian mùa hạ.

Xem lời giải

Bài 2 trang 49 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của địa điểm A và địa điểm B, em hãy cho biết: 1. Ở mỗi địa điểm, tháng nào có nhiệt độ trung bình cao nhất? Tháng nào có nhiệt độ trung bình thấp nhất? 2. Dựa vào kiến thức đã ở chương 2 SGK, cho biết địa điểm nào thuộc bán cầu Nam, địa điểm nào thuộc bán cầu Bắc?

Xem lời giải

Bài 3 trang 50 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Cho bảng số liệu sau: Dựa vào bảng 15.1 để điền các thông tin vào bảng dưới đây: Hãy nhận xét nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có điểm nào giống nhau? Điểm nào khác nhau?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất