Giải bài 4 trang 46 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Tải về

Hãy đo nhiệt độ không khí trong một ngày ở nhà em vào các thời điểm 1 giờ, 7 giờ và 19 giờ. Tính nhiệt độ không khí trung bình của ngày đó.

Đề bài

Hãy đo nhiệt độ không khí trong một ngày ở nhà em vào các thời điểm 1 giờ, 7 giờ và 19 giờ. Tính nhiệt độ không khí trung bình của ngày đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Học sinh đo nhiệt độ không khí ở nhà mình bằng nhiệt kế thủy ngân vào 3 thời điểm 1 giờ, 7 giờ và 19 giờ.

- Nhiệt độ không khí trung bình của ngày = Tổng nhiệt độ các thời điểm 1 giờ, 7 giờ và 19 giờ/3.

Lời giải chi tiết

Ví dụ:

- Nhiệt độ không khí nhà em vào các thời điểm:

+ 1 giờ: 28oC.

+ 7 giờ: 28oC.

+ 19 giờ: 31oC.

- Nhiệt độ không khí trung bình của ngày là:

(28 + 28 + 31) : 3 = 29 (oC)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 12 phiếu
Tải về
 • Giải bài 5 trang 46 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

  Dựa vào bảng số liệu nhiệt độ và lượng mưa ở câu 2, hãy vẽ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của địa điểm A.

 • Giải bài 3 trang 45 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

  Nhiệt độ không khí ở sát mặt đất đo được là 28 độ C, cùng lúc đó trên bầu trời, nhiệt độ bên ngoài máy bay đo được là - 32 độ C. Cho biết máy bay đang ở độ cao bao nhiêu so với mặt đất.

 • Giải bài 2 trang 45 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

  Cho bảng số liệu sau: 1. Dựa vào bảng 13.1, hãy tính nhiệt độ trung bình năm và tổng lượng mưa các điểm A, B, C để điền vào bảng dưới đây: 2. Dựa vào đặc điểm nhiệt độ và lượng mưa của đới khí hậu mà em đã tìm hiểu trong bài 13, hãy cho biết địa điểm nào trong bảng 13.1 thuộc đới khí hậu đó?

 • Giải bài 1 trang 44 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

  Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước ý đúng. 1. Để đo nhiệt độ không khí, người ta để nhiệt kế ở 2. Đới khí hậu nhiệt đới nằm giữa hai vĩ tuyến 3. Đới khí hậu em đã chọn để tìm hiểu trong bài 13 là ... Hãy cho biết tên loại gió thổi thường xuyên trong đới đó. 4. Sự thay đổi của nhiệt độ không khí trên bề mặt đất theo vĩ độ diễn ra như sau: 5. Vòng cực Bắc là vĩ tuyến 6. Địa điểm có tọa độ 10o46'B, 106o40'Đ nằm trong đới khí hậu 7. Hiện tượng ngày hoặc đêm dài 24 giờ chỉ có ở đới khí hậu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- CTST - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí