Chương 3: Xã hội cổ đại- SBT-CTST

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 21 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Quan sát lược đồ Ai Cập cổ đại trong SGK và nối các ý ở cột bên trái với cột bên phải sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 2 trang 21 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Em hãy lựa chọn và khoanh tròn vào chữ cái ứng với câu trả lời mà em cho là đúng. 1. Ai Cập nằm ở khu vực nào hiện nay? A. Đông Bắc châu Phi. C. Tây Bắc châu Phi B. Đông Nam châu Phi. D. Tây Nam châu Phi.

Xem lời giải

Bài 3 trang 22 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Hoàn thành cây sơ đồ sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 22 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Vẽ sơ đồ tư duy theo mẫu bên dưới về các thành tựu văn hóa tiêu biểu mà người Ai Cập cổ đại đóng góp cho văn minh nhân loại.

Xem lời giải

Bài 1 trang 24 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Em hãy chọn Đúng hoặc Sai cho những câu bên dưới. Ghi Ð vào trước câu đúng, S trước câu sai. Lưỡng Hà là vùng đất nằm trên lưu vực ba con sông. Sông Nin là con sông dài nhất ở Lưỡng Hà.

Xem lời giải

Bài 2 trang 24 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Nối các dữ kiện ở cột bên trái với cột bên phải sao cho phù hợp. Người xu-me là

Xem lời giải

Bài 3 trang 25 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Em hãy lựa chọn và khoanh tròn vào chữ cái ứng với câu trả lời mà em cho là đúng.

Xem lời giải

Bài 1 trang 26 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Em hãy chọn Đúng hoặc Sai cho những câu bên dưới. Ghi Ð vào trước câu đúng, S trước câu sai. Bán đảo Ấn Độ nằm ở khu vực Bắc Á. Phía bác Ấn Độ được bao bọc bởi dãy núi Hi-ma-lay-a.

Xem lời giải

Bài 2 trang 26 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Chọn các dữ kiện điển vào chỗ trồng a. điều luật. ƒ. phục tùng. b. Đra-vi-đa. g. người A-ri-a.

Xem lời giải

Bài 3 trang 27 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Em hãy lựa chọn và khoanh tròn vào chữ cái ứng với câu trả lời mà em cho là đúng. 1. Tôn giáo cổ xưa nhất của người Ấn Độ là A. Phật giáo. C. Hồi giáo. B. Bà La Môn giáo. D. Thiên Chúa giáo.

Xem lời giải

Bài 4 trang 27 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Vẽ sơ đồ tư duy về các thành tựu tiêu biểu của văn hoá Ấn Độ cổ đại theo gợi ý sau:

Xem lời giải

Bài 1 trang 28 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Đọc đoạn tư liệu sau đây: Hoàng Hà dài 5464 km, là con sông lớn thứ hai ở Trung Quốc. Con sông này chứa lượng phù sa cao nhất so với các con sông khác trên thế giới.

Xem lời giải

Bài 2 trang 29 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Hãy hoàn thiện sơ đồ 5W1H về quá trình thống nhất đất nước của Tần Thủy Hoàng.

Xem lời giải

Bài 3 trang 29 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Dựa vào bảng thống kê và bản đồ “Chiến quốc thất hùng; em hãy vẽ các đường mũi tên thể hiện sự chinh phục lần lượt các nước của Tần Doanh Chính.

Xem lời giải

Bài 4 trang 31 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Em hãy cho biết ý nghĩa của những từ khóa sau đây: Tù khóa: Hoàng Hà, Tần Thủy Hoàng, Khổng Tử, Kinh Thi, Giáp Cốt, Kĩ thuật làm giấy, Vạn Lý Trường Thành.

Xem lời giải

Bài 5 trang 31 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Lập sơ đồ tư duy về các thành tựu của văn minh Trung Quốc theo mẫu dưới đây.

Xem lời giải

Bài 1 trang 32 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Từ những thông tin về điều kiện tự nhiên của Hy Lạp cổ đại, em hãy cho biết: Tại sao cuộc sống của người Hy Lạp cổ đại phụ thuộc vào biển? Những nghề nghiệp nào của người Hy Lạp cổ đại mà em có thể suy ra từ sự phụ thuộc này? Điều gì về vị trí địa lí của Hy Lạp cho phép nó trở thành một quốc gia thương mại lớn?

Xem lời giải

Bài 2 trang 32 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Từ những thông tin ở trang 54 và 55 trong SGK liên quan đến tổ chức nhà nước ở A-ten, em hãy cho biết Nhà nước A-ten có những cơ quan chính nào? Cơ quan nào được quyết định việc bầu cử, bốc thăm bổ nhiệm các chức vụ của nhà nước? Ý nghĩa của việc đó là gì?

Xem lời giải

Bài 3 trang 33 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Hoàn thành lược đồ dưới đây để xác định những nơi mà người Hy Lạp đã sinh sống khoảng năm 400 TCN. Hãy điền vào lược đồ vị trí của biển Ê-giê, biển I-nô-ni, đảo Crét. Điền tên các quốc gia thành thị sau vào lược đồ: A-ten, Xpác.

Xem lời giải

Bài 4 trang 35 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Em hãy cho biết ý nghĩa của những từ khoá sau đây. Pi-rê, Thành bang, Đại hội nhân dân, I-li-át và Ô-đi-xê, Pác-tê-nông, Pi-ta-go, Hê-rô-đốt

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất