Giải bài 2 trang 29 sách bài tập Lịch sử 6- Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy hoàn thiện sơ đồ 5W1H về quá trình thống nhất đất nước của Tần Thủy Hoàng.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 48, 49 SGK

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài