Bài 6: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.3 trên 49 phiếu
Bài 1 trang 21 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy điền các nội dung thích hợp vào chỗ trống (...) trong hình sau để thể hiện chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất.

Xem lời giải

Bài 2 trang 21 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Nếu Trái Đất không tự quay quanh trục thì có sự luân phiên ngày đêm không? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 3 trang 21 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Nếu Trái Đất không tự quay quanh trục thì có sự luân phiên ngày đêm không? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 4 trang 22 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Căn cứ vào hình 6.4 trong SGK, hãy điền múi giờ và số giờ lệch so với múi giờ Hà Nội của các thành phố trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 22 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Căn cứ vào hình 6.1 và các kiến thức đã học, hãy hoàn thành bảng sau, biết rằng giờ quốc tế (GMT) là 12 giờ ngày 01/10/2020.

Xem lời giải

Bài 6 trang 22 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy tính giờ của một số địa phương sau, biết rằng Việt Nam thuộc múi giờ thứ 7. - Khi Hà Nội đang là 12 giờ trưa ngày 11 tháng 7 năm 2020 thì lúc đó Luân Đôn (Anh) múi giờ số 0 sẽ là ... giờ ngày ...tháng 7 năm 2020. - Khi Hà Nội đang là 12 giờ trưa ngày 11 tháng 7 năm 2020 thì lúc đó Tô-ky-ô (Nhật Bản, múi giờ số 8) sẽ là ... giờ ngày ... tháng 7 năm 2020; ở Oa-sinh-tơn (Hoa Kỳ, múi giờ -5) sẽ là ... giờ ngày ... tháng 7 năm 2020.

Xem lời giải

Bài 7 trang 23 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 6.2, hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống (...) để thể hiện sự lệch hướng của các vật chuyển động theo chiều kinh tuyến. - Từ 1 đến 2 lệch về phía ... - Từ 3 đến 4 lệch về phía ... - Từ 5 đến 6 lệch về phía ... - Từ 7 đến 8 lệch về phía ...

Xem lời giải

Bài 8 trang 23 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống (...) trong câu sau đây để thể hiện sự lệch hướng của các vật thể chuyển động. Các vật thể chuyển động theo chiều kinh tuyến sẽ bị lệch về phía bên ... ở bán cầu ..., lệch về phía bên ... ở bán cầu ... so với hướng ban đầu.

Xem lời giải

Bài 9 trang 24 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy khoanh tròn chữ cái ứng với ý đúng. 1. Ý nào sau đây không đúng với chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất? 2. Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về chuyển động của các vật theo chiều kinh tuyến? 3. Nguyên nhân nào sau đây làm cho mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày, đêm luân phiên nhau? 4. Bề mặt Trái Đất được chia thành 24 khu vực giờ, vậy mỗi khu vực giờ rộng bao nhiêu độ kinh tuyến? 5. Khi khu vực giờ gốc (GMT) là 12 giờ thì ở nước ta là mấy giờ? 6. Khi Hà Nội là

Xem lời giải