Giải bài 6 trang 22 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Tải về

Hãy tính giờ của một số địa phương sau, biết rằng Việt Nam thuộc múi giờ thứ 7. - Khi Hà Nội đang là 12 giờ trưa ngày 11 tháng 7 năm 2020 thì lúc đó Luân Đôn (Anh) múi giờ số 0 sẽ là ... giờ ngày ...tháng 7 năm 2020. - Khi Hà Nội đang là 12 giờ trưa ngày 11 tháng 7 năm 2020 thì lúc đó Tô-ky-ô (Nhật Bản, múi giờ số 8) sẽ là ... giờ ngày ... tháng 7 năm 2020; ở Oa-sinh-tơn (Hoa Kỳ, múi giờ -5) sẽ là ... giờ ngày ... tháng 7 năm 2020.

Đề bài

Hãy tính giờ của một số địa phương sau, biết rằng Việt Nam thuộc múi giờ thứ 7.

- Khi Hà Nội đang là 12 giờ trưa ngày 11 tháng 7 năm 2020 thì lúc đó Luân Đôn (Anh) múi giờ số 0 sẽ là ... giờ ngày ... tháng 7 năm 2020.

- Khi Hà Nội đang là 12 giờ trưa ngày 11 tháng 7 năm 2020 thì lúc đó Tô-ky-ô (Nhật Bản, múi giờ số 8) sẽ là ... giờ ngày ... tháng 7 năm 2020; ở Oa-sinh-tơn (Hoa Kỳ, múi giờ -5) sẽ là ... giờ ngày ... tháng 7 năm 2020.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính số giờ chênh lệch giữa:

+ Hà Nội và Luân Đôn: 7 – 0 = 7 giờ.

+ Hà Nội và Tô-ky-ô: 8 – 7 = 1 giờ.

+ Hà Nội và Oa-sinh-tơn: 5 + 7 = 12 giờ.

- Tính giờ của Luân Đôn khi Hà Nội đang là 12 giờ trưa ngày 11 tháng 7 năm 2020:

12 - 7 = 5 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2020.

- Tính giờ của Tô-ky-ô và Oa-sinh-tơn khi Hà Nội đang là 12 giờ trưa ngày 11 tháng 7 năm 2020:

+ Tô-ky-ô: 12 + 1 = 13 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2020.

+ Oa-sinh-tơn: 12 - 12 = 0 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2020.

 

Lời giải chi tiết

- Khi Hà Nội đang là 12 giờ trưa ngày 11 tháng 7 năm 2020 thì lúc đó Luân Đôn (Anh) múi giờ số 0 sẽ là 5 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2020.

- Khi Hà Nội đang là 12 giờ trưa ngày 11 tháng 7 năm 2020 thì lúc đó Tô-ky-ô (Nhật Bản, múi giờ số 8) sẽ là 13 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2020; ở Oa-sinh-tơn (Hoa Kỳ, múi giờ -5) sẽ là 0 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2020.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 17 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- CTST - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí