Chương 4: Đông Nam Á từ những thế kỉ tiếp giáp đầu công nguyên - SBT--CTST

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 38 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Tham khảo thêm bản đồ 12.1 (SGK), em hãy liệt kê tên của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á hiện nay; nêu một đặc điểm mà em biết được về mỗi quốc gia đó?

Xem lời giải

Bài 2 trang 39 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Xác định vị trí địa lí của các vương quốc cổ trong hai bảng dưới đây:

Xem lời giải

Bài 3 trang 40 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Quá trình ra đời và phát triển của các vương quốc ở Đông Nam Á trước thế kỉ X gắn với sự phát triển của những ngành kinh tế nào? Hãy nêu vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên dẫn đến sự phát triển đó?

Xem lời giải

Bài 4 trang 40, 41 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Quan sát lược đồ và hoàn thành các yêu cầu bên 1. Dùng bút chì khoanh phạm vi vùng nào phát triển nhất khu vực trước và sau thế kỉ VII. 2. Vương quốc nào đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của lịch sử khu vực ở mỗi giai đoạn?

Xem lời giải

Bài 1 trang 42 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Em hãy chọn Đúng hoặc Sai cho những câu bên dưới. Giao lưu thương mại với thuyền buôn đến từ Ấn Độ, Trung Hoa đã dẫn đến sự hình thành các thương cảng ởĐông Nam Á từ đầu Công nguyên. Sự giàu có về sản vật nên đã dẫn đến sự ra đời những thương cảng như Óc Eo, Trà Kiệu, Pa-lem-bang. Sự giàu có về sản vật đã thu hút các thuyền buôn ngoài khu vực đến Đông Nam Á từ đầu Công nguyên.

Xem lời giải

Bài 2 trang 42 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Tác động của quá trình giao lưu thương mại và văn hoá ở Đông Nam Á đầu Công nguyên là gì? A. Hình thành nên thương cảng Óc Eo. B. Giúp cho người Trung Hoa xuống Đông Nam Á làm ăn buôn bán. C. Thúc đẩy những cuộc chiến tranh trong nội bộ khu vực. D. Tác động trực tiếp đến sự ra đời và phát triển của các vương quốc cổ.

Xem lời giải

Bài 3 trang 43 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Em hãy quan sát lược đồ 13.4 trang 68 trong SGK để trả lời những cầu bên dưới. Giả sử vào thế kỉ VI, một nhà buôn Trung Quốc có nhu cầu thu gom sản vật ở Đông Nam Á, rồi đem qua Ấn Độ đổi lấy hàng hoá. Thuyền của ông ta sẽ đi qua những vùng biển nào? Thuyền có thể dừng ở đâu để tiếp nước ngọt, đồ ăn hay trao đổi hàng hoá lấy sản vật của cư dân bản địa?

Xem lời giải

bài 4 trang 44 sách bài tập Lịch sử 6 và Địa lí- Chân trời sáng tạo

Đông Nam Á ngày nay đang là một điểm đến hấp dẫn du khách quốc tế. Các công ty du lịch cần mua một bộ hồ sơ về hai điểm đến du lịch văn hoá của khu vực Đông Nam Á có những công trình kiến trúc cổ nhất còn lại đến ngày nay. Em hãy xây dựng bộ hồ sơ về hai công trình kiến trúc đó theo những gợi ý sau:

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất