Giải bài 4 trang 40, 41 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Tải về

Quan sát lược đồ và hoàn thành các yêu cầu bên 1. Dùng bút chì khoanh phạm vi vùng nào phát triển nhất khu vực trước và sau thế kỉ VII. 2. Vương quốc nào đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của lịch sử khu vực ở mỗi giai đoạn?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 Quan sát lược đồ và hoàn thành các yêu cầu bên dưới:

 

Câu 1

 Dùng bút chì khoanh phạm vi vùng nào phát triển nhất khu vực trước và sau thế kỉ VII.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung mục II trang 64 SGK

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Câu 2

 Vương quốc nào đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của lịch sử khu vực ở mỗi giai đoạn?

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung mục II trang 64 SGK

Lời giải chi tiết:

Vương quốc đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của lịch sử khu vực ở mỗi giai đoạn:

- Giai đoạn đầu Công nguyên đến thế kỉ VII: vương quốc Phù Nam

- Giai đoạn thế kỉ VII đến thể kỉ X: vương quốc Sri Vi-giay-a

Câu 3

Đánh dấu những địa danh nào là trung tâm văn hoá, kinh tế quan trọng của lịch sử khu vực trong hai giai đoạn đó? (nhớ ghi lại thời gian tồn tại bên cạnh tên địa danh).

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung mục II trang 64 SGK

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- CTST - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí