Bài 13: Thời tiết và khí hậu. Các đới khí hậu trên Trái Đất - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.6 trên 89 phiếu
Bài 1 trang 44 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước ý đúng. 1. Để đo nhiệt độ không khí, người ta để nhiệt kế ở 2. Đới khí hậu nhiệt đới nằm giữa hai vĩ tuyến 3. Đới khí hậu em đã chọn để tìm hiểu trong bài 13 là ... Hãy cho biết tên loại gió thổi thường xuyên trong đới đó. 4. Sự thay đổi của nhiệt độ không khí trên bề mặt đất theo vĩ độ diễn ra như sau: 5. Vòng cực Bắc là vĩ tuyến 6. Địa điểm có tọa độ 10o46'B, 106o40'Đ nằm trong đới khí hậu 7. Hiện tượng ngày hoặc đêm dài 24 giờ chỉ có ở đới khí hậu

Xem lời giải

Bài 2 trang 45 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Cho bảng số liệu sau: 1. Dựa vào bảng 13.1, hãy tính nhiệt độ trung bình năm và tổng lượng mưa các điểm A, B, C để điền vào bảng dưới đây: 2. Dựa vào đặc điểm nhiệt độ và lượng mưa của đới khí hậu mà em đã tìm hiểu trong bài 13, hãy cho biết địa điểm nào trong bảng 13.1 thuộc đới khí hậu đó?

Xem lời giải

Bài 3 trang 45 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Nhiệt độ không khí ở sát mặt đất đo được là 28 độ C, cùng lúc đó trên bầu trời, nhiệt độ bên ngoài máy bay đo được là - 32 độ C. Cho biết máy bay đang ở độ cao bao nhiêu so với mặt đất.

Xem lời giải

Bài 4 trang 46 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy đo nhiệt độ không khí trong một ngày ở nhà em vào các thời điểm 1 giờ, 7 giờ và 19 giờ. Tính nhiệt độ không khí trung bình của ngày đó.

Xem lời giải

Bài 5 trang 46 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào bảng số liệu nhiệt độ và lượng mưa ở câu 2, hãy vẽ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của địa điểm A.

Xem lời giải