Bài 12: Lớp vỏ khí. Khối khí. Khí áp và gió trên Trái Đất - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.7 trên 117 phiếu
Bài 1 trang 40 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Trên hình 12.1 trong SGK có các vệt sao băng, hãy tìm hiểu và cho biết hiện tượng này xảy ra ở tầng khí quyển nào? Giải thích vì sao trong khí quyển Trái Đất lại có hiện tượng sao băng?

Xem lời giải

Bài 2 trang 40 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Các ý trong bảng dưới đây nói về lớp vỏ khí của Trái Đất. Hãy ghi chữ Đ và ô trống trước ý đúng và ghi chữ S vào ô trống trước ý sai:

Xem lời giải

Bài 3 trang 41 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 12.1 em hãy hoàn thành bài tập sau: 1. Ghi tên các khối khí: 2. Biết rằng các khối khí luôn chuyển động. Em hãy cho biết ở khu vực Bắc Mỹ thường chịu ảnh hưởng của những khối khí nào?

Xem lời giải

Bài 4 trang 42 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

1. Thiết bị dưới đây thể hiện trị số khí áp bao nhiêu? Là khí áp cao hay thấp? 2. Biết tằng khí áp thay đổi tỉ lệ nghịch với nhiệt độ và độ cao, em hãy điền chữ "tăng" và "giảm" vào các ô cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 5 trang 43 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

1. Hãy nối từng ý ở cột A với các ý ở cột B, C sao cho phù hợp. 2. Dựa vào hình 12.3, em hãy cho biết hướng của các loại gió chính trên Trái Đất ở hai bán cầu.

Xem lời giải