Bài 5: Vị trí Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng, kích thước của Trái Đất - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.7 trên 133 phiếu
Bài 1 trang 18 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Căn cứ vào hình 5.1, hãy điền tên các hành tinh trong hệ Mặt Trời theo thứ tự từ 1 đến 8.

Xem lời giải

Bài 2 trang 19 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Căn cứ vào bảng 5.1, hãy sắp xếp thứ hạng của Trái Đất theo các tiêu chí: vị trí (xa dần Mặt Trời), nhiệt độ (tăng dần), kích thước (tăng dần) so với các hành tinh khác trong hệ Mặt Trời rồi điền vào bảng bên dưới.

Xem lời giải

Bài 3 trang 20 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào nội dung bên dưới đây, hãy điền các chữ cái A, B, C, D vào sơ đồ sao cho phù hợp. A. Phù hợp cho sự sống. B. Trái Đất tự quay quanh trục. C. Trái Đất nhận được lượng nhiệt và ánh sáng phù hợp. D. Khoảng cách trung bình từ Trái Đất đến Mặt Trời là 149,6 triệu km.

Xem lời giải

Bài 4 trang 20 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy điền nội dung thích hợp vào chỗ trống trong đoạn sau để mô tả vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Trong hệ Mặt Trời có ... hành tinh. Tính từ Mặt Trời trở ra, Trái Đất đứng vị trí thứ ... Trái Đất cách ... 149,6 triệu km. Khoảng cách này cùng với sự tự quay giúp Trái Đất nhận được ... và ... phù hợp cho sự sống phát sinh và phát triển.

Xem lời giải

Bài 5 trang 20 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Chọn đáp án đúng. 1. Trái Đất có dạng hình gì? A. Tròn. B. Cầu. C. Elip. D. Vuông. 2. Nội dung nào sau đây không đúng với vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời? A. Nằm ở vị trí thứ ba từ Mặt Trời trở ra. B. Nằm ở vị trí thứ ba từ ngoài vào Mặt Trời. C. Khoảng cách đến Mặt Trời gần 150 triệu km. D. Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời phù hợp cho sự sống.

Xem lời giải