Chương 1: Tại sao cần học Lịch sử- SBT-CTST

Bình chọn:
4.5 trên 64 phiếu
Bài 1 trang 5 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Chọn các dữ kiện điền vào chỗ trống a. lịch sử b. xuất hiện

Xem lời giải

Bài 2 trang 6 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Nối dữ liệu hai cột bên dưới để miêu tả được đặc điểm các nguồn dữ liệu. Tư liệu gốc Tư liệu truyền miệng

Xem lời giải

Bài 3 trang 6 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Dựa vào thông tin nào trong những dòng bút tích để em biết đó là việc đã xảy ra trong quá khứ? Hãy đặt những câu hỏi lịch sử thường đi với các từ: ai, khi nào, ở đâu?... để tìm hiểu thêm thông tin về bức ảnh.

Xem lời giải

Bài 4 trang 7 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Tục ngữ Việt Nam có câu “Tam sao thất bản” theo em loại tư liệu lịch sử nào có thể mắc hạn chế đó? Kể tên và giải thích tại sao.

Xem lời giải

Bài 5 trang 7 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Ngạn ngữ có câu: “Nói có sách, mách có chứng“. Theo em câu ngạn ngữ đó có đúng trong phương pháp nghiên cứu và học lịch sử không? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 6 trang 7 sách bài tập Lịch sử và Địa l và Địa líí 6- Chân trời sáng tạo

Đọc văn bản bên dưới và cho biết: Lăng mộ vua Ai Cập Tu-tan-kha-mun (1341 TCN - 1323 TCN) được phát hiện năm 1922. Khi mở quan tài ra, xác ướp vẫn còn nguyên vẹn.

Xem lời giải

Bài 1 trang 9 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Chọn các dữ kiện điền vào chỗ trống. a. quy luật b. quan sát

Xem lời giải

Bài 2 trang 9 sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6- Chân trời sáng tạo

Em hãy lựa chọn và khoanh tròn vào chữ cái ứng với câu trả lời mà em cho là đúng Lịch chính thức của thế giới hiện nay dựa theo cách tính thời gian của

Xem lời giải

Bài 3 trang 10 sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6- Chân trời sáng tạo

Để có được một bức tranh toàn cảnh về quá khứ, chúng ta cần đặt những sự kiện đã xảy ra theo một trình tự thời gian - từ sự kiện sớm nhất đến sự kiện gần đây nhất - gọi là sơ đổ dòng thời gian.

Xem lời giải

Bài 4 trang 11 sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6- Chân trời sáng tạo

Quan sát một tờ lịch bên dưới rồi viết các thông tin về thứ, ngày, tháng, năm dương lịch và ngày, tháng, năm theo âm lịch vào chỗ trống.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất