Giải bài 1 trang 9 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Tải về

Chọn các dữ kiện điền vào chỗ trống. a. quy luật b. quan sát

Đề bài

Chọn các dữ kiện điền vào chỗ trống.

a. quy luật                                                b. quan sát

c. dương lịch                                             d. một năm

e. âm lịch                                                  f. thời gian

g. một tháng                                             h. một vòng

i. Trái Đất

 Dựa vào................và tính toán, người xưa đã phát hiện ....................... di chuyển của Mặt Trăng, ........................, Mặt Trời để tính ..................... và làm ra lịch.

 .............là Cách tính thời gian theo chu kì Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Thời gian Mặt Trăng chuyển động hết ................quanh Trái Đất là...................

 ....................là Cách tính thời gian theo chu kì Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời. Thời gian Trái Đất chuyển động hết một vòng quanh Mặt Trời là.................

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung mục 1, trang 15, SGK để điền vào ô trống.

Lời giải chi tiết

Dựa vào quan sát và tính toán, người xưa đã phát hiện quy luật di chuyển của Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời để tính thời gian và làm ra lịch.

Âm lịch là Cách tính thời gian theo chu kì Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Thời gian Mặt Trăng chuyển động hết một vòng quanh Trái Đất là một tháng.

Dương lịch là Cách tính thời gian theo chu kì Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời. Thời gian Trái Đất chuyển động hết một vòng quanh Mặt Trời là một năm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- CTST - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí