Giải bài 4 trang 11 sách bài tập Lịch sử 6- Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát một tờ lịch bên dưới rồi viết các thông tin về thứ, ngày, tháng, năm dương lịch và ngày, tháng, năm theo âm lịch vào chỗ trống.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào khái niệm âm lịch và dương lịch và liên hệ thực tế. 

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Hỏi bài