Bài 10: Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Các dạng địa hình chính. Khoáng sản - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.8 trên 93 phiếu
Bài 1 trang 35 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Điền các thông tin còn thiếu vào bảng sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 35 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Điền các thông tin còn thiếu vào sơ đồ bên dưới.

Xem lời giải

Bài 3 trang 36 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy ghi tên thích hợp cho các dạng địa hình sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 36 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Một đoàn leo núi chinh phục đỉnh Phan-xi-păng cao 3143 m so với mực nước biển trong hành trình hai ngày, một đêm. Ngày đầu tiên, đoàn cắm trại nghỉ qua đêm ở điểm thứ nhất có độ cao 2 800 m. Sau khi lên đến đỉnh vào ngày hôm sau, đoàn quay về và nghỉ chân tại điểm thứ hai có độ cao 2 200 m trước khi xuống núi. Dựa vào nội dung đoạn văn và kiến thức đã học, em hãy tính: Độ cao tuyệt đối của đỉnh Phan-xi-păng: ... m. Độ cao tương đối của đỉnh phan-xi-păng so với điểm thứ nhất: ... m.

Xem lời giải

Bài 5 trang 37 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy chọn những từ sau đây điền vào các vị trí tương ứng trong hình 10.3.

Xem lời giải

Bài 6 trang 37 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy khoanh tròn vào chữ cái ứng với ý đúng. 1. Vùng đồi nằm ở vị trí A. chuyển tiếp giữa núi và đồng bằng. B. trong vùng núi. C. giữa các cao nguyên. D. giữa vùng đồng bằng. 2. Hãy tìm từ thể hiện tên một đồng bằng ở nước ta A. sông Hồng. B. sông Xê Xan. C. sông Đà. D. sông Hằng.

Xem lời giải

Bài 7 trang 38 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Sắp xếp lại trật tự các từ trong bảng cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 8 trang 38 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Điền thông tin còn thiếu vào chỗ trống kết nối các ý A, B, C, D so cho phù hợp và viết lại thành câu. A. Là những mô hình, hình thành do hoạt động ... được đưa lên gần mặt đất. B. Mỏ ... C. Là những mỏ được hình thành trong quá trình tích tụ ... ở những chỗ trũng. D. Mỏ ...

Xem lời giải