Giải bài 1 trang 5 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Tải về

Chọn các dữ kiện điền vào chỗ trống a. lịch sử b. xuất hiện

Đề bài

Chọn các dữ kiện điền vào chỗ trống

a. lịch sử                                           b. xuất hiện

c. biến đổi                                         d. tương lai

e. bài học kinh nghiệm                      f. cội nguồn

g. thời gian                                        h. khoa học

i. hoạt động                                       j. loài người

k. quá khứ                                         l. đấu tranh

 Mọi sự vật xung quanh chúng ta đều phát sinh, tồn tại và ................. theo ..................... Xã hội ................. cũng vậy. Quá trình đó chính là lịch sử.

..................... là những gì đã xảy ra trong ................. bao gồm mọi hoạt động của con người từ khi ..................đến nay.

Môn Lịch sử là môn ..................... tìm hiểu về lịch sử loài người, bao gồm toàn bộ những ...................... của con người và xã hội loài người trong quá khứ.

Học lịch sử để biết được ................... của tổ tiên, quê hương, đất nước; hiểu được ông cha ta đã phải lao động, sáng tạo, ....................... như thế nào để có được đất nước ngày nay. Học lịch sử còn để đúc kết những ....................... của quá khứ nhằm phục vụ cho hiện tại và .....................

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung phần 1, trang 11 SGK để trả lời. 


Lời giải chi tiết

Mọi sự vật xung quanh chúng ta đều phát sinh, tồn tại và biến đổi theo thời gian. Xã hội loài người cũng vậy. Quá trình đó chính là lịch sử.

Lịch sử là những gì đã xảy ra trong quá khứ bao gồm mọi hoạt động của con người từ khi xuất hiện đến nay.

Môn Lịch sử là môn khoa học tìm hiểu về lịch sử loài người, bao gồm toàn bộ những hoạt động của con người và xã hội loài người trong quá khứ.

Học lịch sử để biết được cội nguồn của tổ tiên, quê hương, đất nước; hiểu được ông cha ta đã phải lao động, sáng tạo, đấu tranh như thế nào để có được đất nước ngày nay. Học lịch sử còn để đúc kết những bài học của quá khứ nhằm phục vụ cho hiện tại và tương lai.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 12 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- CTST - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí