Giải bài 2 trang 26 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Tải về

Chọn các dữ kiện điển vào chỗ trồng a. điều luật. ƒ. phục tùng. b. Đra-vi-đa. g. người A-ri-a.

Đề bài

Chọn các dữ kiện điển vào chỗ trồng

a. điều luật.                                 ƒ. phục tùng.

b. Đra-vi-đa.                                g. người A-ri-a.

c. khác đẳng cấp.                         h. đẳng cấp.

d. bờ sông Ấn.                             i. đẳng cấp trên.

e. chủng tộc. 

Khoảng 2500 năm TCN, người bản địa..................... đã xây dựng những thành thị dọc hai bên .............................. Đến khoảng 1500 năm TCN, ............................. từ vùng Trung Á di cư vào Bắc Ấn, thống trị người Đra-vi-đa và thiết lập chế độ ........................... dựa trên sự phân biệt về........................... Xã hội được chia thành các đẳng cấp với những …….................. Khắt khe. Người ........................... không được kết hôn với nhau và những người thuộc đẳng cấp dưới phải ...................... người thuộc ...........

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức SGK trang 36

Lời giải chi tiết

Khoảng 2500 năm TCN, người bản địa Đra-vi-đa đã xây dựng những thành thị dọc hai bên bờ sông Ấn. Đến khoảng 1500 năm TCN, người A-ri-a từ vùng Trung Á di cư vào Bắc Ấn, thống trị người Đra-vi-đa và thiết lập chế độ đẳng cấp dựa trên sự phân biệt về chủng tộc. Xã hội được chia thành các đẳng cấp với những điều luật khắt khe. Người khác đẳng cấp không được kết hôn với nhau và những người thuộc đẳng cấp dưới phải phục tùng người thuộc đẳng cấp trên.

Loigiaihay.comBình chọn:
4.4 trên 13 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- CTST - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí