Giải bài 2 trang 24 sách bài tập Lịch sử 6- Chân trời sáng tạo


Đề bài

Nối các dữ kiện ở cột bên trái với cột bên phải sao cho phù hợp.

1. Người Xu-me là…

 

A…họ xây dựng những quốc gia thành thị.

2. Khoảng 3500 năm TCN…

B…người Ba Tư xâm lược Lưỡng Hà

3. Mỗi quốc gia thành thị…

C…là nơi tập trung những quốc gia thành thị người Xu-me

4. Vùng hạ lưu sông Ti-gơ-rơ và Ơ-phơ-rát

D… bao gồm một thành phố và vùng đất xung quanh lệ thuộc vào đó.

5. Sau người Xu-me…

E… nhiều tộc người khác thay nhau làm chủ vùng đất này

6. Năm 539 TCN…

F… là nhóm người đến cư trú sớm nhất ở Lưỡng Hà


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục II SGK trang 38

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài