Giải bài 2 trang 48 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Cho bảng số liệu về mức độ tác động của các hoạt động làm gia tăng nhiệt độ Trái Đất:

a. Hãy nhận xét mức độ tác động của các hoạt động làm gia tăng nhiệt độ Trái Đất.

b. Chúng ta có thể làm gì để góp phần giảm mức gia tăng nhiệt độ Trái Đất?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào bảng số liệu kết hợp kiến thức thực tế của bản thân để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết

a. Mức độ tác động của các hoạt động làm gia tăng nhiệt độ Trái Đất

- Sử dụng năng lượng có mức độ tác động lớn nhất đến gia tăng nhiệt độ Trái Đất (chiếm 49%).

- Sau đó đến hoạt động công nghiệp (chiếm 24%) và hoạt động khai thác rừng (chiếm 14%).

- Hoạt động nông nghiệp có mức tác động thấp nhất đến gia tăng nhiệt độ Trái Đất (chiếm 13%).

b. Để góp phần giảm mức gia tăng nhiệt độ Trái Đất, chúng ta cần:

- Sử dụng các phương tiện đi lại công cộng thay vì phương tiện cá nhân.

- Trồng nhiều cây xanh.

- Sử dụng tiết kiệm điện.

- Sử dụng năng lượng tái tạo (năng lượng Mặt Trời, gió,...).

- Hạn chế rác thải ra môi trường.

...

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài