Giải bài 1 trang 51 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Xác định những ý dưới đây đúng (Đ) hay sai (S) bằng cách đánh dấu X vào ô vuông tương ứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức về thủy quyển. Vòng tuần hoàn nước. Nước ngầm và băng hà:

1. Sai vì nước ngọt chiếm khoảng 2,5% tổng lượng nước trên Trái Đất.

2. Sai vì đại dương chiếm gần ¾ diện tích bề mặt Trái Đất.

3. Đúng.

4. Đúng.

5. Sai vì nước có trong cả hơi nước trong khí quyển.

6. Đúng.

7. Đúng.

8. Đúng.

9. Sai vì vòng tuần hoàn lớn của nước có thể trải qua 3 giai đoạn (bốc hơi, nước rơi và dòng chảy) hoặc 4 giai đoạn (bốc hơi, nước rơi, thấm và dòng chảy).

10. Sai vì bên dưới đại cũng có sự tồn tại của tầng nước ngầm.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài