Giải bài 3 trang 63 sách bài tập Địa lí 6 chân trời sáng tạo

Tải về

Dựa vào nội dung trong SGK, hãy điền các nhân tố hình thành đất còn thiếu vào bảng dưới đây:

Đề bài

Dựa vào nội dung trong SGK, hãy điền các nhân tố hình thành đất còn thiếu vào bảng dưới đây:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào lý thuyết về các nhân tố hình thành đất:

- Quá trình hình thành đất chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố, trong đó quan trọng là đất mẹ, khí hậu, sinh vật.

- Ngoài ra, còn chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố khác như địa hình, thời gian và con người.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- CTST - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí