Giải bài 2 trang 69 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Tải về

Tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương (tìm hiểu về tài nguyên rừng). Dựa vào nội dung trang 70 và 71, em hãy điền thông tin vào chỗ trống sau: - Diện tích rừng từ 1945 - 2015 có xu hướng: - Tỉ lệ che phủ rừng có xu hướng: - Vùng có diện tích rừng bị che phủ nhiều nhất thời kì 1995 - 2009: - So sánh tổng diện tích rừng trồng và rừng tự nhiên tính đến năm 2018: - Tỉ lệ che phủ rừng toàn quốc năm 2020 so với năm 2005:

Đề bài

Tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương (tìm hiểu về tài nguyên rừng).

Dựa vào hộp nội dung trang 70 và 71, em hãy điền thông tin vào chỗ trống sau:

- Diện tích rừng từ 1945 - 2015 có xu hướng:

- Tỉ lệ che phủ rừng có xu hướng:

- Vùng có diện tích rừng bị che phủ nhiều nhất thời kì 1995 - 2009:

- So sánh tổng diện tích rừng trồng và rừng tự nhiên tính đến năm 2018:

- Tỉ lệ che phủ rừng toàn quốc năm 2020 so với năm 2005:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hộp nội dung trang 70 và 71 SBT.

Lời giải chi tiết

- Diện tích rừng từ 1945 - 2015 có xu hướng: giảm.

- Tỉ lệ che phủ rừng có xu hướng: giảm.

- Vùng có diện tích rừng bị che phủ nhiều nhất thời kì 1995 - 2009: Tây Nguyên.

- So sánh tổng diện tích rừng trồng và rừng tự nhiên tính đến năm 2018:

+ Tổng diện tích rừng tự nhiên: 10 255 525 ha.

+ Tổng diện tích rừng tự nhiên: 4 235 770 ha.

=> Diện tích rừng tự nhiên gấp khoảng 2,4 lần diện tích rừng trồng.

- Tỉ lệ che phủ rừng toàn quốc năm 2020 so với năm 2005: đã có xu hướng tăng. Năm 2020 tỉ lệ che phủ rừng toàn quốc là 42%, tăng 4,3% so với năm 2005.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- CTST - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí