Giải bài 7 trang 58 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Tải về

Dựa vào thông tin trong mục III. Bài 17 trong SGK, em hãy khoanh tròn chữ cái đúng với ý đúng. 1. Hồ Dầu Tiếng cung cấp nước cho bao nhiêu tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương? A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. 2. Những mục đích sử dụng nước sông, hồ là (chọn nhiều đáp án) A. cung cấp nước cho sinh hoạt. B. cung cấp nước cho nông nghiệp. C. cung cấp nước cho du lịch. D. cung cấp nước cho công nghiệp. 3. Sử dụng tổng hợp nước sông, hồ là (chọn nhiều đáp án) A. sử dụng cho nhiều mục đích.

Đề bài

Dựa vào thông tin trong mục III. Bài 17 trong SGK, em hãy khoanh tròn chữ cái đúng với ý đúng.

1. Hồ Dầu Tiếng cung cấp nước cho bao nhiêu tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

2. Những mục đích sử dụng nước sông, hồ là (chọn nhiều đáp án)

A. cung cấp nước cho sinh hoạt.

B. cung cấp nước cho nông nghiệp.

C. cung cấp nước cho du lịch.

D. cung cấp nước cho công nghiệp.

3. Sử dụng tổng hợp nước sông, hồ là (chọn nhiều đáp án)

A. sử dụng cho nhiều mục đích.

B. sử dụng cho một mục đích.

C. sử dụng cho nhiều đối tượng.

D. sử dụng cho một đối tượng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào thông tin trong mục III. Bài 17 trong SGK:

- Hồ Dầu Tiếng cung cấp nước cho 4 tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương (Tây Ninh, Bình Dương, TP. HCM, Long An).

- Nước sông, hồ được sử với nhiều mục đích khác nhau như sinh hoạt của người dân; nông nghiệp, đánh bắt và nuôi thủy sản; thủy điện; giao thông vận tải; du lịch, thể thao, giải trí,...

- Sử dụng tổng hợp nước sông, hồ là sử dụng cho nhiều mục đích, sử dụng cho nhiều đối tượng.

Lời giải chi tiết

1. Chọn B.

2. Tất cả các đáp án đều đúng.

3. Chọn đáp án A và C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 8 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- CTST - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí