Giải bài 3 trang 57 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Tải về

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đúng với ý đúng. 1. Dựa vào hình 17.1 trong SGK, những từ nào bên dưới không phải là bộ phận của một dòng sông lớn? (chọn nhiều đáp án). 2. Hồ trong hình 17.3 trong SGK là loại hồ nào sau đây? 3. Phụ lưu của một dòng sông 4. Phát biểu nào sau đây không đúng về chi lưu của dòng sông? 5. Vùng đất nối giữa sông được gọi là gì (có thể chọn nhiều phương án).

Đề bài

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đúng với ý đúng.

1. Dựa vào hình 17.1 trong SGK, những từ nào bên dưới không phải là bộ phận của một dòng sông lớn? (chọn nhiều đáp án).

A. Núi cao.

B. Đồng bằng.

C. Phụ lưu.

D. Chi lưu.

2. Hồ trong hình 17.3 trong SGK là loại hồ nào sau đây?

A. Hồ núi lửa.

B. Hồ kiến tạo.

C. Hồ thủy điện.

D. Hồ móng ngựa.

3. Phụ lưu của một dòng sông

A. luôn luôn ở hạ lưu.

B. cung cấp nước cho dòng sông chính.

C. là những dòng suối nhỏ.

D. đổ nước ra biển.

4. Phát biểu nào sau đây không đúng về chi lưu của dòng sông?

A. Thoát nước sông ra biển.

B. Cung cấp nước cho dòng sông chính.

C. Phân bố ở thượng nguồn dòng sông chính.

D. Là những dòng sông suối nhỏ.

5. Vùng đất nổi giữa sông được gọi là gì (có thể chọn nhiều phương án).

A. Cồn.

B. Cù lao.

C. Bãi bồi.

D. Đảo.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Dựa vào hình 17.1 trong SGK

Hình 17.1. Mô hình một hệ thống sông


2. Quan sát hình 17.3 SGK

3. Phụ lưu là những dòng chảy nhỏ cung cấp nước cho sông.

4. Ở hạ nguồn, nhiều dòng chảy tách ra từ sông chính gọi là chi lưu.

5. Vùng đất nổi giữa sông được gọi là cồn, cù lao hoặc bãi bồi.

Lời giải chi tiết

1. 

A. Núi cao.

B. Đồng bằng.

2. A. Hồ núi lửa.

3. B. cung cấp nước cho dòng sông chính.

4. 

B. Cung cấp nước cho dòng sông chính.

C. Phân bố ở thượng nguồn dòng sông chính.

5. 

A. Cồn.

B. Cù lao.

C. Bãi bồi.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 14 phiếu
Tải về
 • Giải bài 4 trang 57 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

  Dựa vào thông tin trong Mục I. Bài 17 trong SGK và kiến thức của bản thân, em hãy hoàn thiện bảng sau:

 • Giải bài 5 trang 58 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

  Dựa vào bảng 17.1 trong SGK, em hãy vẽ biểu đồ thể hiện lượng nước và lượng mưa trung bình tháng tại trạm Đồng Tâm (sông Gianh, tỉnh Quảng Bình).

 • Giải bài 6 trang 58 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

  Dựa vào bảng 17.1 trong SGK, em hãy trả lời các câu hỏi về lưu lượng nước của sông Gianh tại trạm Đồng Tâm. - Số tháng mùa lũ - Số tháng mùa cạn - Lưu lượng nước trung bình mùa lũ - Lưu lượng nước trung bình mùa cạn - Chênh lệch lưu lượng nước trung bình của mùa lũ so với lưu lượng nước trung bình mùa cạn là ... lần.

 • Giải bài 7 trang 58 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

  Dựa vào thông tin trong mục III. Bài 17 trong SGK, em hãy khoanh tròn chữ cái đúng với ý đúng. 1. Hồ Dầu Tiếng cung cấp nước cho bao nhiêu tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương? A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. 2. Những mục đích sử dụng nước sông, hồ là (chọn nhiều đáp án) A. cung cấp nước cho sinh hoạt. B. cung cấp nước cho nông nghiệp. C. cung cấp nước cho du lịch. D. cung cấp nước cho công nghiệp. 3. Sử dụng tổng hợp nước sông, hồ là (chọn nhiều đáp án) A. sử dụng cho nhiều mục đích.

 • Giải bài 2 trang 56 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

  Em hãy nối các ý ở cột A phù hợp với ý ở cột B.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- CTST - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí