Giải bài 1 trang 56 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Tải về

Hãy sử dụng những từ đã cho trong hộp và thông tin để hoàn thành những câu bên dưới. 1. ... là những nơi sông đổ nước vào biển hoặc một dòng sông khác. 2. ... là những dòng chảy nhỏ cung cấp nước cho sông. 3. ... là dòng chảy tách ra từ dòng sông chính. 4. ... là nơi hai hay nhiều con sông, suối gặp nhau để tạo nên một dòng chảy mới. 5. ... là nguồn cung cấp nước chính trên bề mặt cho sóng. 6. ... là nguồn cung cấp nước cho sông phổ biến trên thế giới.

Đề bài

Hãy sử dụng những từ đã cho trong hộp và thông tin để hoàn thành những câu bên dưới.

"Phụ lưu, nước mưa, chi lưu, hợp lưu, cửa sông, cù lao, nước ngầm, băng tuyết"

1. ... là những nơi sông đổ nước vào biển hoặc một dòng sông khác.

2. ... là những dòng chảy nhỏ cung cấp nước cho sông.

3. ... là dòng chảy tách ra từ dòng sông chính.

4. ... là nơi hai hay nhiều con sông, suối gặp nhau để tạo nên một dòng chảy mới.

5. ... là nguồn cung cấp nước chính trên bề mặt cho sóng.

6. ... là nguồn cung cấp nước cho sông phổ biến trên thế giới.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào lý thuyết các bộ phận của dòng sông và quan sát hình 17.1 SGK.

Hình 17.1. Mô hình một hệ thống sông

 

Lời giải chi tiết

1. Cửa sông là những nơi sông đổ nước vào biển hoặc một dòng sông khác.

2. Phụ lưu là những dòng chảy nhỏ cung cấp nước cho sông.

3. Chi lưu là dòng chảy tách ra từ dòng sông chính.

4. Hợp lưu là nơi hai hay nhiều con sông, suối gặp nhau để tạo nên một dòng chảy mới.

5. Nước mưa là nguồn cung cấp nước chính trên bề mặt cho sông.

6. Băng tuyết là nguồn cung cấp nước cho sông phổ biến trên thế giới.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 16 phiếu
Tải về
 • Giải bài 2 trang 56 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

  Em hãy nối các ý ở cột A phù hợp với ý ở cột B.

 • Giải bài 3 trang 57 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

  Hãy khoanh tròn vào chữ cái đúng với ý đúng. 1. Dựa vào hình 17.1 trong SGK, những từ nào bên dưới không phải là bộ phận của một dòng sông lớn? (chọn nhiều đáp án). 2. Hồ trong hình 17.3 trong SGK là loại hồ nào sau đây? 3. Phụ lưu của một dòng sông 4. Phát biểu nào sau đây không đúng về chi lưu của dòng sông? 5. Vùng đất nối giữa sông được gọi là gì (có thể chọn nhiều phương án).

 • Giải bài 4 trang 57 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

  Dựa vào thông tin trong Mục I. Bài 17 trong SGK và kiến thức của bản thân, em hãy hoàn thiện bảng sau:

 • Giải bài 5 trang 58 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

  Dựa vào bảng 17.1 trong SGK, em hãy vẽ biểu đồ thể hiện lượng nước và lượng mưa trung bình tháng tại trạm Đồng Tâm (sông Gianh, tỉnh Quảng Bình).

 • Giải bài 6 trang 58 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

  Dựa vào bảng 17.1 trong SGK, em hãy trả lời các câu hỏi về lưu lượng nước của sông Gianh tại trạm Đồng Tâm. - Số tháng mùa lũ - Số tháng mùa cạn - Lưu lượng nước trung bình mùa lũ - Lưu lượng nước trung bình mùa cạn - Chênh lệch lưu lượng nước trung bình của mùa lũ so với lưu lượng nước trung bình mùa cạn là ... lần.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- CTST - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí