Giải bài 5 trang 61 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo


Đề bài

Điền sự kiện vào các chỗ trống trong sơ đồ bên dưới 

 

Lời giải chi tiết

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu