Giải bài 5 trang 55 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo


Đề bài

 Đánh dấu (X) vào cột B những đáp án đúng với nguyên nhân các triều đại phong kiến phương Bắc không thực hiện được mục đích đồng hoá nhân dân ta trong thời Bắc thuộc.

A

B

a. Tinh thần đấu tranh bền bỉ, bất khuất của nhân dân ta.

 

b. Phong kiến phương Bắc không khống chế được làng xã Việt, văn hoá truyền thống của người Việt vẫn được bảo tồn.

 

c. Nhân dân vừa bảo tồn văn hoá truyền thống vừa tiếp thu có chọn lọc các yếu tố văn hoá bên ngoài.       

 

d. Nhân dân ta không chấp nhận chính sách đồng hoá của phong kiến phương Bắc.         

 

e. Một số yếu tố văn hoá phương Bắc du nhập sang đã bị nhân dân ta “Việt hoá”.    

 


 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 85, 86 SGK

Lời giải chi tiết

A

B

a. Tinh thần đấu tranh bền bỉ, bất khuất của nhân dân ta.

X

b. Phong kiến phương Bắc không khống chế được làng xã Việt, văn hoá truyền thống của người Việt vẫn được bảo tồn.

X

c. Nhân dân vừa bảo tồn văn hoá truyền thống vừa tiếp thu có chọn lọc các yếu tố văn hoá bên ngoài.       

X

d. Nhân dân ta không chấp nhận chính sách đồng hoá của phong kiến phương Bắc.         

 

e. Một số yếu tố văn hoá phương Bắc du nhập sang đã bị nhân dân ta “Việt hoá”.    

X

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu