Giải bài 2 trang 53 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo


Đề bài

Theo em, trong các chính sách về văn hoá, xã hội của chính quyền đô hộ phương Bắc, chính sách nào là nguy hiểm nhất? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 81, 82 và nêu ý kiến của em

Lời giải chi tiết

Chính sách đồng hóa nguy hiểm nhất là đưa người Hán sang sinh sống lâu dài, ở lẫn với người Việt. 

Vì người người Hán sang sẽ mang theo phong tục, tập quán sang, lâu dần sự giao thoa văn hóa sẽ làm mất bản sắc văn hóa dân tộc. Thêm vào đó sự hòa trộn về dòng máu khiến cho người Việt không còn thuần Việt nữa. Dần dần đồng hóa dân Việt thành dân Hán 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu