Giải bài 1 trang 53 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo


Những biểu hiện nào cho thấy chính sách đồng hoá của phong kiến phương Bắc đối với nước ta đã thất bại? A. Những cuộc đấu tranh chống lại phong kiến phương Bắc. B. Tiếng Việt, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, phong tục tập quán vẫn được bảo tồn. C. Đứng đầu là xã là tù trưởng, hào trưởng người Việt. D. Lễ hội diễn ra thường xuyên.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Em hãy lựa chọn và khoanh tròn vào chữ cái ứng với câu trả lời mà em cho là đúng.

Câu 1

Những biểu hiện nào cho thấy chính sách đồng hoá của phong kiến phương Bắc đối với nước ta đã thất bại?
A. Những cuộc đấu tranh chống lại phong kiến phương Bắc.
B. Tiếng Việt, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, phong tục tập quán vẫn được bảo tồn.
C. Đứng đầu là xã là tù trưởng, hào trưởng người Việt.
D. Lễ hội diễn ra thường xuyên.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung trang 85 SGK

Lời giải chi tiết:

Chọn B.

Tiếng Việt, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, phong tục tập quán vẫn được bảo tồn cho thấy chính sách đồng hoá của phong kiến phương Bắc đối với nước ta đã thất bại.

Loigiaihay.com

Câu 2

Yếu tố tích cực nào của văn hoá Trung Hoa được truyền bá vào nước ta trong thời Bắc thuộc?

A. Nhuộm răng đen.                                      C. Chữ viết.

B. Làm bánh chưng.                                      D. Tôn trọng phụ nữ.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung trang 86 SGK

Lời giải chi tiết:

Chọn C.

Chữ viết Trung Hoa được truyền bá vào nước ta trong thời Bắc thuộc.

Loigiaihay.com

Câu 3

Yếu tố kĩ thuật nào của Trung Quốc được truyền vào nước ta trong thời Bắc thuộc?

A. Làm giấy.                                                   C. Làm gốm.

B. Đúc trống đồng.                                          D. Sản xuất muối.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung trang 87 SGK

Lời giải chi tiết:

Chọn A.

Làm giấy là nghề của Trung Quốc được truyền vào nước ta trong thời Bắc thuộc.

Loigiaihay.com

Câu 4

Trung tâm Phật giáo lớn nhất ở nước ta trong thời Bắc thuộc là

A. Tống Bình.                                                 C. Luy Lâu.

B. Mê Linh.                                                     D. Cổ Loa.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung trang 86 SGK

Lời giải chi tiết:

Chọn C.

Trung tâm Phật giáo lớn nhất ở nước ta trong thời Bắc thuộc là Luy Lâu.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu