Giải bài 3 trang 51 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy điển vào chỗ trống những từ và cụm từ thể hiện chính sách bóc lột kinh tế của chính quyền phong kiến đô hộ phương Bắc đối với nước ta.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 82 SGK

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu