Giải bài 1 trang 50 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Tải về

Giải bài 1 trang 50 sách bài tập Lịch sử 6- Chân trời sáng tạo. Trong tổ chức cai trị, chính sách của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước Âu Lạc là gì? A. Chia đất nước ta thành các quận, cử quan lại đến cai trị. B. Chiếm đoạt ruộng đất, bắt dân ta cống nạp sản vật quý, hương liệu, vàng bạc,... C. Tăng cường thuế khoá và lao dịch nặng nề. D. Tìm cách xoá bỏ những phong tục tập quán của người Việt.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Em hãy lựa chọn và khoanh tròn vào chữ cái ứng với câu trả lời mà em cho là đúng.

Câu 1

Trong tổ chức cai trị, chính sách của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước Âu Lạc là gì?

A. Chia đất nước ta thành các quận, cử quan lại đến cai trị.

B. Chiếm đoạt ruộng đất, bắt dân ta cống nạp sản vật quý, hương liệu, vàng bạc,...

C. Tăng cường thuế khoá và lao dịch nặng nề.

D. Tìm cách xoá bỏ những phong tục tập quán của người Việt.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung trang 81 SGK

Lời giải chi tiết:

Chọn A.

Trong tổ chức cai trị, chính sách của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước Âu Lạc là chia đất nước ta thành các quận, cử quan lại đến cai trị.

Câu 2

Chính quyền đô hộ phương Bắc đã thi hành chính sách độc quyên về

A. ruộng đất.                                               C. thu thuế.

B. muối, sắt.                                                D. thương nghiệp.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung trang 82 SGK

Lời giải chi tiết:

Chọn B.

Chính quyền đô hộ phương Bắc đã thi hành chính sách độc quyên về muối, sắt.

Câu 3

Chính quyền đô hộ phương Bắc truyền bá Nho giáo, tư tưởng lễ giáo phong kiến Trung Quốc vào Việt Nam nhằm mục đích gì?

A. Để khai hoá văn minh cho dân tộc ta.

B. Để đào tạo ra tầng lớp người tài, phục vụ cho chính quyền đô hộ.

C. Để phát triển văn hoá Hán trên lãnh thổ nước ta.

D. Để nô dịch và đồng hoá nhân dân ta.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung trang 82 SGK

Lời giải chi tiết:

Chọn D.

Chính quyền đô hộ phương Bắc truyền bá Nho giáo, tư tưởng lễ giáo phong kiến Trung Quốc vào Việt Nam nhằm mục đích nô dịch và đồng hoá nhân dân ta.

Câu 4

Mâu thuân bao trùm trong xã hội nước ta thời Bắc thuộc là

A. mâu thuẫn giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ.

B. mâu thuẫn giữa nhân dân ta với quý tộc người Việt.

C. mâu thuẫn giữa quý tộc Việt với chính quyền đô hộ.

D. mâu thuẫn giữa nông dân Việt với chính quyền đô hộ.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung trang 83 SGK

Lời giải chi tiết:

Chọn A.

Mâu thuân bao trùm trong xã hội nước ta thời Bắc thuộc là mâu thuẫn giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- CTST - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí