Giải bài 2 trang 51 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo


Đề bài

Dựa vào thông tin trong cột A, em hãy đánh dấu (X) vào cột B các chính sách thể hiện chính sách đồng hoá về văn hoá của chính quyền đô hộ phương Bắc đối với nước ta.

A

B

Bắt nộp những thứ lâm, thổ sản quý 

 

Truyền bá nho giáo    

 

Cướp ruộng đất lập đồn điền 

 

Đưa người Hán đến ở lẫn với người Việt

 

Bắt nhân dân ta thay đổi phong tục, tạp quán           

 


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào thông tin trang 82 SGK

Lời giải chi tiết

A

B

Bắt nộp những thứ lâm, thổ sản quý 

 

Truyền bá nho giáo    

x

Cướp ruộng đất lập đồn điền 

 

Đưa người Hán đến ở lẫn với người Việt

x

Bắt nhân dân ta thay đổi phong tục, tạp quán           

x

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu