Giải bài 2 trang 25 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy điền nội dung thích hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau:

Bán cầu nào ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn thì ... nên là mùa ... Ngược lại, bán cầu nào ngả về phía Mặt Trời ít hơn sẽ ... nên là mùa ...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Bán cầu nào ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn thì nhận được nhiều nhiệt và ánh sáng hơn, lúc này là mùa nóng.

- Bán câu nào ngả về phía Mặt Trời ít hơn sẽ nhận được ít nhiệt và ánh sáng hơn, lúc này là mùa lạnh.

Lời giải chi tiết

Bán cầu nào ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn thì nhận được nhiều nhiệt và ánh sáng hơn nên là mùa nóng Ngược lại, bán cầu nào ngả về phía Mặt Trời ít hơn sẽ nhận được ít nhiệt và ánh sáng hơn nên là mùa lạnh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài