Giải bài 11 trang 29 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Tải về

Hãy khoanh tròn vào chữ cái ứng với ý đúng. 1. Ý nào sau đây đúng với chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất? 2. Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng là 365 ngày và 3. Vào các ngày nào trong năm, ở cả hai bán cầu Bắc và Nam đều nhận được một lượng ánh sáng và nhiệt như nhau? 4. Ngày nào sau đây là ngày khởi đầu mùa hạ (Hạ chí) ở bán cầu Bắc? 5. Vào các ngày 21-3 (Xuân phân) và 23-9 (Thu phân), ánh sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc vào địa điểm nào sau đây? 6. Khí hậu mi

Đề bài

Hãy khoanh tròn vào chữ cái ứng với ý đúng.

1. Ý nào sau đây đúng với chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất?

A. Chuyển động từ tây sang đông.

B. Tự quay quanh trục tưởng tượng.

C. Trục quay có chiều thẳng đứng.

D. Thời gian quay một vòng là 24 giờ.

2. Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng là 365 ngày và

A. 3 giờ.

B. 4 giờ.

C. 5 giờ.

D. 6 giờ.

3. Vào các ngày nào trong năm, ở cả hai bán cầu Bắc và Nam đều nhận được một lượng ánh sáng và nhiệt như nhau?

A. Ngày 22 tháng 6 và 22 tháng 12.

B. Ngày 21 tháng 3 và 23 tháng 9.

C. Ngày 21 tháng 3 và 22 tháng 9.

D. Ngày 23 tháng 9 và 22 tháng 12

4. Ngày nào sau đây là ngày khởi đầu mùa hạ (Hạ chí) ở bán cầu Bắc?

A. 22 tháng 6.

B. 21 tháng 3.

C. 23 tháng 9.

D. 22 tháng 12.

5. Vào các ngày 21-3 (Xuân phân) và 23-9 (Thu phân), ánh sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc vào địa điểm nào sau đây?

A. Vòng cực.

B. Chí tuyến Bắc.

C. Chí tuyến Nam.

D. Xích đạo.

6. Khí hậu miền Nam nước ta được phân thành các mùa như sau:

A. mùa mưa và mùa nắng.

B. mùa mưa và mùa khô.

C. mùa nóng và mùa lạnh.

D. bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

7. Nội dung nào sau đây không đúng với hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa?

A. Càng xa Xích đạo thì chênh lệch ngày, đêm càng lớn.

B. Càng gần Xích đạo thì chênh lệch ngày, đêm càng lớn.

C. Ở hai cực có ngày, đêm kéo dài suốt 6 tháng liên tục.

D. Ở khu vực Xích đạo ngày, đêm luôn bằng nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Trái Đất chuyển động xung quanh Mặt Trời theo hướng từ tây sang đông.

2. Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng là 365 ngày 6 giờ.

3. Vào ngày 21-3 (Xuân phân) và 23-9 (Thu phân), khắp mọi nơi trên Trái Đất có thời gian ngày và đêm bằng nhau.

4. Ngày khởi đầu mùa hạ (Hạ chí) ở bán cầu Bắc là 21-3.

5. Vào các ngày 21-3 (Xuân phân) và 23-9 (Thu phân), ánh sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc với Xích đạo.

6. Khí hậu miền Nam nước ta được phân thành 2 mùa: mùa mưa và mùa khô.

7. Càng xa Xích đạo thì chênh lệch ngày, đêm càng lớn.

Lời giải chi tiết

1. A. Chuyển động từ tây sang đông.

2. D. 6 giờ.

3. B. Ngày 21 tháng 3 và 23 tháng 9.

4. B. 21 tháng 3.

5. D. Xích đạo.

6. B. mùa mưa và mùa khô.

7. B. Càng gần Xích đạo thì chênh lệch ngày, đêm càng lớn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 11 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- CTST - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí