Giải bài 7 trang 27 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Tải về

Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau: - Từ sau ngày 21 - 3 đến trước ngày 23 - 9, bán cầu ... ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn. Lúc đó là mùa ... của bán cầu ... và là mùa ... của bán cầu ... - Từ sau ngày 23 - 9 đến trước ngày 21 - 3 năm sau, bán cầu ... ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn. Lúc đó là mùa ... của bán cầu ... và là mùa ... của bán cầu.

Đề bài

Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau:

- Từ sau ngày 21 - 3 đến trước ngày 23 - 9, bán cầu ... ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn. Lúc đó là mùa ... của bán cầu ... và là mùa ... của bán cầu ...

- Từ sau ngày 23 - 9 đến trước ngày 21 - 3 năm sau, bán cầu ... ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn. Lúc đó là mùa ... của bán cầu ... và là mùa ... của bán cầu...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Từ sau ngày 21 - 3 đến trước ngày 23 - 9, bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn. Ngược lại, từ sau ngày 23 - 9 đến trước ngày 21 - 3 năm sau, bán cầu Nam ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn. 

- Bán cầu nào ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn thì nhận được nhiều nhiệt và ánh sáng hơn, lúc này là mùa nóng. Ngược lại, bán cầu nào ngả về phía Mặt Trời ít hơn sẽ nhận được ít nhiệt và ánh sáng hơn, lúc này là mùa lạnh.

Lời giải chi tiết

- Từ sau ngày 21 - 3 đến trước ngày 23 - 9, bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn. Lúc đó là mùa nóng của bán cầu Bắc và là mùa lạnh của bán cầu Nam.

- Từ sau ngày 23 - 9 đến trước ngày 21 - 3 năm sau, bán cầu Nam ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn. Lúc đó là mùa nóng của bán cầu Nam và là mùa lạnh của bán cầu Bắc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 22 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- CTST - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí