Giải bài 3 trang 25 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy điền tên mùa vào chỗ trống (...) trong các câu sau sao cho phù hợp.

- Khi bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời thì bán cầu Bắc sẽ là mùa ..., còn bán cầu Nam sẽ là mùa ...

- Khi bán cầu Nam ngả về phía Mặt Trời thì bán cầu Bắc sẽ là mùa ..., còn bán cầu Nam sẽ là mùa ...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bán cầu nào ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn sẽ là mùa hè, bán cầu nào ngả về phía Mặt Trời ít hơn sẽ là mùa đông.

Lời giải chi tiết

- Khi bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời thì bán cầu Bắc sẽ là mùa, còn bán cầu Nam sẽ là mùa đông.

- Khi bán cầu Nam ngả về phía Mặt Trời thì bán cầu Bắc sẽ là mùa đông, còn bán cầu Nam sẽ là mùa .

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài