Giải bài 4 trang 13 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Tải về

Em hãy chọn Đúng hoặc Sai cho những câu bên dưới. Ghi Ð vào trước câu đúng, S trước câu sai. Người tối cổ xuất hiện khá muộn ở Đông Nam Á.

Đề bài

Em hãy chọn Đúng hoặc Sai cho những câu bên dưới.

Ghi Ð vào trước câu đúng, S trước câu sai.

- Người tối cổ xuất hiện khá muộn ở Đông Nam Á.

- Ở Xuân Lộc (Đồng Nai) những nhà khảo cổ học tìm được dấu tích của Người tối cổ.

- Hóa thạch đầu tiên của Người tối cổ được tìm thấy trên đảo ở Thái Lan.

- Nhiều công cụ đá ghè đẽo tỉnh vi, hiện đại của Người tối cổ cũng được tìm thấy ở nhiều nơi trên đất nước Việt Nam.

- Ở các hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn), các nhà khoa học còn phát hiện được những chiếc răng Người tối cổ cách ngày nay khoảng 2 triệu năm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung SGK trang 19 và bản đồ 3.5 

Lời giải chi tiết

S  Người tối cổ xuất hiện khá muộn ở Đông Nam Á.

=> Người tối cổ xuất hiện khá sớm ở Đông Nam Á, các di cốt người và công cụ lao động là minh chứng cho điều đó.

Đ  Ở Xuân Lộc (Đồng Nai) những nhà khảo cổ học tìm được dấu tích của Người tối cổ.

S Hóa thạch đầu tiên của Người tối cổ được tìm thấy trên đảo ở Thái Lan.

=> Hóa thạch đầu tiên được tìm thấy là trên đảo Gia-va (In-do-ne-xi-a)

S  Nhiều công cụ đá ghè đẽo tinh vi, hiện đại của Người tối cổ cũng được tìm thấy ở nhiều nơi trên đất nước Việt Nam.

=> Người tối cổ làm ra những công cụ ghè đẽo bằng đá thô sơ. 

S  Ở các hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn), các nhà khoa học còn phát hiện được những chiếc răng Người tối cổ cách ngày nay khoảng 2 triệu năm.

=> Ở các hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn), các nhà khoa học phát hiện được những chiếc răng Người tối cổ cách ngày nay khoảng 400.000 nămỞ Xuân Lộc (Đồng Nai) những nhà khảo cổ học tìm được dấu tích của Người tối cổ.

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
3.8 trên 9 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- CTST - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí