Giải bài 1 trang 12 sách bài tập Lịch sử 6- Chân trời sáng tạo


Em hãy lựa chọn và khoanh tròn vào chữ cái ứng với câu trả lời mà em cho là đúng. Vượn người xuất hiện vào khoảng thời gian nào?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 Em hãy lựa chọn và khoanh tròn vào chữ cái ứng với câu trả lời mà em cho là đúng.

1

Vượn người xuất hiện vào khoảng thời gian nào?

A. Khoảng từ 6 triệu đến 5 triệu năm cách ngày nay.

B. Khoảng từ 5 triệu đến 4 triệu năm cách ngày nay.

C. Khoảng từ 4 triệu đến 3 triệu năm cách ngày nay.

D. Khoảng từ 3 triệu đến 2 triệu năm cách ngày nay.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung trang 18 SGK để trả lời. 

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là A

Vượn người xuất hiện vào khoảng 6 triệu đến 5 triệu năm cách ngày nay

Loigiaihay.com

2

Người tối cổ xuất hiện sớm nhất ở đâu?

A. Châu Á.                                          C. Châu Mĩ.

B. Châu Âu.                                        D. Châu Phi.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung trang 19 SGk

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là D

Người tối cổ xuất hiện sớm nhất ở châu Phi

Loigiaihay.com

3

Người tinh khôn xuát hiện vào khoảng thời gian nào?

A. Khoảng 1 triệu năm trước.

B. Khoảng 500 000 năm trước.

C. Khoảng 150 000 năm trước.

D. Khoảng 50 000 năm trước.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung SGK trang 19 

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là C

Người tinh khôn xuất hiện vào khoảng 150 000 năm trước.

Loigiaihay.com

4

 Người đứng thẳng (Homo Erectus) thuộc nhóm nào dưới đây?

A. Vượn cổ.                                          C. Người tinh khôn.

B. Người tối cổ.                                    D. Người thông minh.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung trang 19 SGK

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là C

Người đứng thẳng (Homo Erectus) thuộc nhóm Người tối cổ.   

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài