Giải bài 2 trang 13 sách bài tập Lịch sử 6- Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy điền những từ hoặc cụm từ phù hợp vào chỗ trống để thể hiện sự xuất hiện của Người tỉnh khôn trong quá trình tiến hoá.

Khoảng ....................... năm trước, Người tinh khôn, còn được gọi là ................... đã xuất hiện. Người tinh khôn có bộ não ........................ và cấu tạo cơ thể ........................ Sự xuất hiện của .............................. đánh dấu quá trình chuyển biến từ Vượn người thành người đã hoàn thành.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung SGK trang 19

Lời giải chi tiết

Khoảng 150 000 năm trước, Người tinh khôn, còn được gọi là Người hiện đại đã xuất hiện. Người tinh khôn có bộ não lớn hơn và cấu tạo cơ thể cơ bản giống người ngày nay. Sự xuất hiện của Người tinh khôn đánh dấu quá trình chuyển biến từ Vượn người thành người đã hoàn thành.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài