Chiếu lập học nói lên hoài bão gì của vua Quang Trung ?


Chiếu lập học nêu lên hoài bão muốn có một nền giáo dục quốc dân phát triển

Đề bài

Chiếu lập học nói lên hoài bão gì của vua Quang Trung?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 132, suy luận để trả lời.

Lời giải chi tiết

Vua Quang Trung ban bố Chiếu lập học cho thấy:

- Sự coi trọng chấn chỉnh nền giáo dục nước nhà và coi trọng sử dụng người hiền tài, từ đó đề cao việc đào tạo nhân tài cho đất nước từ các cấp làng xã đến phủ huyện.

- Tư tưởng đề cao việc dạy học cùng với hoài bão muốn có một nền giáo dục quốc dân phát triển để đào tạo được nhiều nhân tài, tri thức góp phần xây dựng đất nước hùng mạnh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
2 trên 503 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí