Chỉ trên lược đồ những vùng hoạt động của phong trào nông dân thời bấy giờ.

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan