Câu 6.52 trang 205 SBT Đại số 10 Nâng cao


Đề bài

a) Chứng minh rằng nếu \(\cos \left( {\alpha  + \beta } \right) = 0\) thì \(\sin \left( {\alpha  + 2\beta } \right) = \sin \alpha \).

b) Chứng minh rằng nếu \(\sin \left( {2\alpha  + \beta } \right) = 3\sin \beta \) và \(\cos \alpha  \ne 0,\cos \left( {\alpha  + \beta } \right) \ne 0\) thì \(\tan \left( {\alpha  + \beta } \right) = 2\tan \alpha \)

Lời giải chi tiết

a) Nếu \(\cos \left( {\alpha  + \beta } \right) = 0\) thì

\(\begin{array}{l}\sin \left( {\alpha  + 2\beta } \right) = \sin \alpha \cos 2\beta  + \sin 2\beta \cos \alpha \\ = \sin \alpha \left( {1 - 2{{\sin }^2}\beta } \right) + 2\sin \beta \cos \beta \cos \alpha \\ = \sin \alpha  + 2\sin \beta \left( { - \sin \alpha \sin \beta  + \cos \alpha \cos \beta } \right)\\ = \sin \alpha  + 2\sin \beta \cos \left( {\alpha  + \beta } \right) = \sin \alpha \end{array}\)

Ta có

\(\begin{array}{l}\sin \left( {2\alpha  + \beta } \right) = 3\sin \beta \\ \Leftrightarrow 2\sin \alpha \cos \alpha \cos \beta  + \left( {2{{\cos }^2}\alpha  - 1} \right)\sin \beta  = 3\sin \beta \\ \Leftrightarrow \cos \alpha \sin \left( {\alpha  + \beta } \right) = 2\sin \beta \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 1 \right)\end{array}\)

Mặt khác

\(\begin{array}{l}\sin \left( {2\alpha  + \beta } \right) = 2\sin \beta \\ \Leftrightarrow 2\sin \alpha \cos \alpha \cos \beta  + \left( {1 - 2{{\sin }^2}\alpha } \right)\sin \beta  = 3sin\beta \\ \Leftrightarrow \sin \alpha \cos \left( {\alpha  + \beta } \right) = \sin \beta \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 2 \right)\end{array}\)

Từ (1) và (2) suy ra \(\cot \alpha \tan \left( {\alpha  + \beta } \right) = 2.\) Do đó \(\tan \left( {\alpha  + \beta } \right) = 2\tan \alpha .\)   

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.