Câu 10 trang 224 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số điểm

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số điểm mà một vận động viên bắn cung nhận được khi bắn một lần. Giả sử X có bảng phân bố xác suất như sau :

X

9

7

5

3

1

P

0,2

0,36

0,23

0,14

0,07

LG a

Tính điểm trung bình khi vận động viên đó bắn một lần

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(E\left( x \right) = 9.0,2 + 7.0,36 + 5.0,23 + 3.0,14 + 1.0,07 \)

           \(= 5,96\)

LG b

Tính điểm trung bình khi vận động viên đó bắn 48 lần.

Lời giải chi tiết:

Điểm trung bình khi vận động viên đó bắn 48 lần là \(48.5,96 = 286,08\).

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí