CHƯƠNG I. PHÉP DỜI HÌNH VÀ ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG

Bình chọn:
3.9 trên 20 phiếu
Trắc nghiệm Câu 1 - 12 trang 35, 36 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho hai đường thẳng song song d và d’.

Xem lời giải

Câu 1 trang 9 SGK Hình học 11 Nâng cao

Qua phép tịnh tiến T theo vecto đường thẳng d biến thành đường thẳng d’. Trong trường hợp nào thì : d trùng d’ ? d song song với d’ ? d cắt d’ ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 9 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho hai đường thẳng song song a và a’. Tìm tất cả những phép tịnh tiến biến a thành a’.

Xem lời giải

Câu 3 trang 9 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho hai phép tịnh tiến

Xem lời giải

Câu 4 trang 9 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho đường tròn (O) và hai điểm A, B. Một điểm M thay đổi trên đường tròn (O). Tìm quỹ tích điểm M’ sao cho

Xem lời giải

Câu 5 trang 9 SGK Hình học 11 Nâng cao

Trong mặt phẳng tọa độ ,

Xem lời giải

Câu 6 trang 9 SGK Hình học 11 Nâng cao

Trong mặt phẳng tọa độ , xét các phép biến hình sau đây:

Xem lời giải

Câu 7 trang 13 SGK Hình học 11 Nâng cao

Qua phép đối xứng trục

Xem lời giải

Câu 8 trang 13 SGK Hình học 11 Nâng cao

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy

Xem lời giải

Câu 9 trang 13 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho góc nhọn

Xem lời giải

Câu 10 trang 13 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho hai điểm B,C cố định nằm trên đường tròn

Xem lời giải

Câu 11 trang 14 SGK Hình học 11 Nâng cao

a. Chỉ ra trục đối xứng (nếu có) của mỗi hình sau đây (mỗi hình là một từ bao gồm một số chữ cái):

Xem lời giải

Câu 12 trang 18 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho phép quay Q tâm O với góc quay

Xem lời giải

Câu 13 trang 18 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho hai tam giác vuông cân OAB

Xem lời giải

Câu 14 trang 18 SGK Hình học 11 Nâng cao

Giả sử phép đối xứng tâm

Xem lời giải

Câu 15 trang 18 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho phép đối xứng tâm

Xem lời giải

Câu 16 trang 19 SGK Hình học 11 Nâng cao

Chỉ ra tâm đối xứng của các hình sau đây:

Xem lời giải

Câu 17 trang 19 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho hai điểm cố định trên đường tròn

Xem lời giải

Câu 18 trang 19 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho đường tròn

Xem lời giải

Câu 19 trang 19 SGK Hình học 11 Nâng cao

Trong mặt phẳng tọa độ

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất