Bài 2. Các quy tắc tính đạo hàm

Bình chọn:
4.7 trên 127 phiếu
Câu 16 trang 204 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 16 trang 204 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tính đạo hàm của mỗi hàm số sau tại điểm x0 được cho kèm theo

Xem chi tiết

Câu 17 trang 204 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 17 trang 204 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm đạo hàm của mỗi hàm số sau (a và b là hằng số)

Xem chi tiết

Câu 18 trang 204 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 18 trang 204 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm đạo hàm của mỗi hàm số sau :

Xem chi tiết

Câu 19 trang 204 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 19 trang 204 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm đạo hàm của mỗi hàm số sau

Xem chi tiết

Câu 20 trang 204 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 20 trang 204 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Hãy giải bất phương trình

Xem chi tiết

Câu 21 trang 204 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 21 trang 204 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Hãy giải bất phương trình :

Xem chi tiết

Câu 22 trang 205 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 22 trang 205 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các nghiệm của phương trình sau

Xem chi tiết

Câu 23 trang 205 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 23 trang 205 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tính đạo hàm của mỗi hàm số sau

Xem chi tiết

Câu 24 trang 205 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 24 trang 205 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Xem chi tiết

Câu 25 trang 205 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 25 trang 205 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Viết phương trình tiếp tuyến của parabol

Xem chi tiết

Câu 26 trang 205 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 26 trang 205 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Hình 5.6 thể hiện màn hình của một trò chơi

Xem chi tiết

Câu 27 trang 206 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 27 trang 206 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Một viên đạn được bắn lên từ mặt đất theo phương thẳng đứng

Xem chi tiếtHỏi bài