Bài 2. Các quy tắc tính đạo hàm

Bình chọn:
4.7 trên 129 phiếu
Câu 16 trang 204 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tính đạo hàm của mỗi hàm số sau tại điểm x0 được cho kèm theo

Xem lời giải

Câu 17 trang 204 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm đạo hàm của mỗi hàm số sau (a và b là hằng số)

Xem lời giải

Câu 18 trang 204 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm đạo hàm của mỗi hàm số sau :

Xem lời giải

Câu 19 trang 204 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm đạo hàm của mỗi hàm số sau

Xem lời giải

Câu 20 trang 204 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Hãy giải bất phương trình

Xem lời giải

Câu 21 trang 204 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Hãy giải bất phương trình :

Xem lời giải

Câu 22 trang 205 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các nghiệm của phương trình sau

Xem lời giải

Câu 23 trang 205 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tính đạo hàm của mỗi hàm số sau

Xem lời giải

Câu 24 trang 205 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Xem lời giải

Câu 25 trang 205 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Viết phương trình tiếp tuyến của parabol

Xem lời giải

Câu 26 trang 205 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Hình 5.6 thể hiện màn hình của một trò chơi

Xem lời giải

Câu 27 trang 206 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Một viên đạn được bắn lên từ mặt đất theo phương thẳng đứng

Xem lời giải