CHƯƠNG II. TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT

Bình chọn:
4.8 trên 63 phiếu
Câu 55 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 55 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số chẵn có ba chữ số (không phải nhất thiết khác nhau) ?

Xem chi tiết
Câu 56 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 56 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập nên bao nhiêu số chẵn có ba chữ số khác nhau ?

Xem chi tiết
Câu 57 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 57 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Xét hồ sơ mạng điện có 9 công tắc, trong đó mỗi công tắc có hai trạng thái đóng và mở.

Xem chi tiết
Câu 58 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 58 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Trong không gian cho tập hợp gồm 9 điểm trong đó không có 4 điểm nào đồng phẳng. Hỏi có thể lập được bao nhiêu tứ diện với đỉnh thuộc tập hợp đã cho ?

Xem chi tiết
Câu 59 trang 94 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 59 trang 94 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Một câu lạc bộ có 25 thành viên.

Xem chi tiết
Câu 60 trang 94 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 60 trang 94 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm hệ số

Xem chi tiết
Câu 61 trang 94 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 61 trang 94 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên bé hơn 1000. Tính xác suất để số đó :

Xem chi tiết
Câu 62 trang 94 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 62 trang 94 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chọn ngẫu nhiên 5 quân bài trong cỗ bài tú lơ khơ gồm 52 quân bài. Tính xác suất để trong 5 quân bài này có quân 2 rô, quân pích, quân 6 cơ, quân 10 nhép và quân K cơ.

Xem chi tiết
Câu 63 trang 94 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 63 trang 94 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chọn ngẫu nhiên 5 quân bài trong cỗ bài tú lơ khơ gồm 52 quân bài. Tính xác suất để trong 5 quân bài này có ít nhất một quân át (tính chính xác đến hàng phần nghìn).

Xem chi tiết
Câu 64 trang 94 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 64 trang 94 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Có hai hòm, mỗi hòm chứa 5 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 5. Rút ngẫu nhiên từ mỗi hòm một tấm thẻ. Tính xác suất để tổng các số ghi trên hai tấm thẻ rút ra không nhỏ hơn 3.

Xem chi tiết
Câu 65 trang 94 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 65 trang 94 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Có 3 hòm, mỗi hòm chứa 5 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 5. Rút ngẫu nhiên từ mỗi hòm một tấm thẻ. Tính xác suất để :

Xem chi tiết
Câu 66 trang 94 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 66 trang 94 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Số lỗi đánh máy trên một trang sách là một biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất như sau :

Xem chi tiết
Câu 67 trang 94 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 67 trang 94 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Có hai túi, túi thứ nhất chứa ba tấm thẻ đánh số 1, 2, 3 và túi thứ hai chứa bốn tấm thẻ đánh số 4, 5, 6, 8. Rút ngẫu nhiên từ mỗi túi một tấm thẻ rồi cộng hai số ghi trên hai tấm thẻ với nhau. Gọi X là số thu được.

Xem chi tiết
Câu 68 trang 95 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 68 trang 95 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Một nhóm có 7 người trong đó gồm 4 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 người. Gọi X là số nữ trong 3 người được chọn.

Xem chi tiết
Trong các bài từ 69 đến 73, hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả đã cho. Trong các bài từ 69 đến 73, hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả đã cho.

chọn kết quả đúng trong các kết quả đã cho.

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài