Bài 3: Đường thẳng song song với mặt phẳng

Bình chọn:
4.6 trên 46 phiếu
Câu 23 trang 59 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho hai đường thẳng a và b cùng song song với mp(P). Mệnh đề nào đúng trong các mệnh đề sau ?

Xem lời giải

Câu 24 trang 59 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho mp(P) và hai đường thẳng song song a, b. Mệnh đề nào đúng trong các mệnh đề sau đây ?

Xem lời giải

Câu 25 trang 59 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho hình tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC a. Xét vị trí tương đối của đường thẳng MN và mp(BCD) b. Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng (DMN) và (DBC). Xét vị trí tương đối của d và mp(ABC)

Xem lời giải

Câu 26 trang 59 SGK Hình học 11 Nâng cao

khi cắt tứ diện bằng một mặt phẳng thì thiết diện nhận được có thể là những hình nào sau đây ?

Xem lời giải

Câu 27 trang 60 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là tứ giác lồi, O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng đi qua O, song song với AB và SC. Thiết diện đó là hình gì ?

Xem lời giải

Câu 28 trang 60 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng đi qua trung điểm M của cạnh AB, song song với BD và SA

Xem lời giải