ÔN TẬP CUỐI NĂM ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH - TOÁN 11 NÂNG CAO

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 223 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 1 trang 223 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

a. Tính

Xem chi tiết

Câu 2 trang 223 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 2 trang 223 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải phương trình

Xem chi tiết

Câu 3 trang 223 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3 trang 223 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

a. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Xem chi tiết

Câu 4 trang 223 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 4 trang 223 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải các phương trình :

Xem chi tiết

Câu 5 trang 224 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 5 trang 224 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải các phương trình sau :

Xem chi tiết

Câu 6 trang 224 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 6 trang 224 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải các phương trình sau :

Xem chi tiết

Câu 7 trang 224 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 7 trang 224 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Một toa tàu nhỏ có 3 toa khách đỗ ở sân ga

Xem chi tiết

Câu 8 trang 224 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 8 trang 224 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho tập hợp

Xem chi tiết

Câu 9 trang 224 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 9 trang 224 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Một túi chứa 16 viên bi

Xem chi tiết

Câu 10 trang 224 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 10 trang 224 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số điểm

Xem chi tiết

Câu 11 trang 225 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 11 trang 225 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng :

Xem chi tiết

Câu 12 trang 225 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 12 trang 225 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số (un) xác định bởi

Xem chi tiết

Câu 13 trang 225 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 13 trang 225 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số (un) xác định bởi

Xem chi tiết

Câu 14 trang 225 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 14 trang 225 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số (un) xác định bởi :

Xem chi tiết

Câu 15 trang 225 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 15 trang 225 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Các số x – y, x + y và 3x – 3y

Xem chi tiết

Câu 16 trang 226 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 16 trang 226 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tính giới hạn của các dãy số sau :

Xem chi tiết

Câu 17 trang 226 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 17 trang 226 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tính các giới hạn sau :

Xem chi tiết

Câu 18 trang 226 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 18 trang 226 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm số hạng đầu

Xem chi tiết

Câu 19 trang 226 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 19 trang 226 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tính giới hạn của các hàm số sau :

Xem chi tiết

Câu 20 trang 226 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 20 trang 226 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng phương trình

Xem chi tiết

Xem thêm


Hỏi bài