Các câu hỏi trắc nghiệm - Chương III - Toán 11 Nâng cao

Bình chọn:
4.5 trên 46 phiếu
Các câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương III trang 122 SGK Hình học 11 Nâng cao Các câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương III trang 122 SGK Hình học 11 Nâng cao

Chọn đáp án đúng:

Xem chi tiết

Câu 1 trang 122 SGK Hình học 11 Nâng cao Câu 1 trang 122 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho tứ diện ABCD có trọng tâm G. Mệnh đề nào sau đây là sai ?

Xem chi tiết

Câu 2 trang 122 SGK Hình học 11 Nâng cao Câu 2 trang 122 SGK Hình học 11 Nâng cao

Mệnh đề nào sau đây là đúng ?

Xem chi tiết

Câu 3 trang 122 SGK Hình học 11 Nâng cao Câu 3 trang 122 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng (P), trong đó a ⊥ (P). Mệnh đề nào sau đây là sai ?

Xem chi tiết

Câu 4 trang 122 SGK Hình học 11 Nâng cao Câu 4 trang 122 SGK Hình học 11 Nâng cao

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau :

Xem chi tiết

Câu 5 trang 122 SGK Hình học 11 Nâng cao Câu 5 trang 122 SGK Hình học 11 Nâng cao

Mệnh đề nào sau đây là đúng ?

Xem chi tiết

Câu 6 trang 123 SGK Hình học 11 Nâng cao Câu 6 trang 123 SGK Hình học 11 Nâng cao

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?

Xem chi tiết

Câu 7 trang 123 SGK Hình học 11 Nâng cao Câu 7 trang 123 SGK Hình học 11 Nâng cao

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau :

Xem chi tiết

Câu 8 trang 123 SGK Hình học 11 Nâng cao Câu 8 trang 123 SGK Hình học 11 Nâng cao

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?

Xem chi tiết

Câu 9 trang 123 SGK Hình học 11 Nâng cao Câu 9 trang 123 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau :

Xem chi tiết

Câu 10 trang 123 SGK Hình học 11 Nâng cao Câu 10 trang 123 SGK Hình học 11 Nâng cao

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau :

Xem chi tiết

Câu 11 trang 124 SGK Hình học 11 Nâng cao Câu 11 trang 124 SGK Hình học 11 Nâng cao

Hình tứ diện ABCD có AB, AC, AD đôi một vuông góc là AB = AC = AD = 3. Diện tích tam giác BCD bằng

Xem chi tiết

Câu 12 trang 124 SGK Hình học 11 Nâng cao Câu 12 trang 124 SGK Hình học 11 Nâng cao

Hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có AB = AA’ = AD = a và

Xem chi tiếtHỏi bài