Các câu hỏi trắc nghiệm - Chương III - Toán 11 Nâng cao

Bình chọn:
4.5 trên 46 phiếu
Các câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương III trang 122 SGK Hình học 11 Nâng cao

Chọn đáp án đúng:

Xem lời giải

Câu 1 trang 122 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho tứ diện ABCD có trọng tâm G. Mệnh đề nào sau đây là sai ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 122 SGK Hình học 11 Nâng cao

Mệnh đề nào sau đây là đúng ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 122 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng (P), trong đó a ⊥ (P). Mệnh đề nào sau đây là sai ?

Xem lời giải

Câu 4 trang 122 SGK Hình học 11 Nâng cao

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau :

Xem lời giải

Câu 5 trang 122 SGK Hình học 11 Nâng cao

Mệnh đề nào sau đây là đúng ?

Xem lời giải

Câu 6 trang 123 SGK Hình học 11 Nâng cao

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?

Xem lời giải

Câu 7 trang 123 SGK Hình học 11 Nâng cao

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau :

Xem lời giải

Câu 8 trang 123 SGK Hình học 11 Nâng cao

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?

Xem lời giải

Câu 9 trang 123 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau :

Xem lời giải

Câu 10 trang 123 SGK Hình học 11 Nâng cao

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau :

Xem lời giải

Câu 11 trang 124 SGK Hình học 11 Nâng cao

Hình tứ diện ABCD có AB, AC, AD đôi một vuông góc là AB = AC = AD = 3. Diện tích tam giác BCD bằng

Xem lời giải

Câu 12 trang 124 SGK Hình học 11 Nâng cao

Hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có AB = AA’ = AD = a và

Xem lời giải